Chia sẻ cách cài đặt in Wifi Direct

Bài viết sau đây, Việt Số Hóa sẽ hướng dẫn cách cài đặt in Wi-Fi Direct dành cho các máy in hỗ trợ in không dây.

Wi-Fi Direct cho phép in từ một thiết bị di động không dây mà không cần kết nối với mạng hoặc Internet. Dùng Wi-Fi Direct để in không dây từ các thiết bị sau đây:

  • • Các thiết bị di động Android tương thích với giải pháp in nhúng của Android.
  • • iPhone, iPad hoặc iPod touch sử dụng ứng dụng Apple AirPrint hoặc HP Smart.
  • • Thiết bị di động Android dùng giải pháp in nhúng của Android hoặc ứng dụng HP Smart.
  • • Thiết bị Mac và PC dùng Phần mềm HP ePrint.
  • • HP Roam.

Bật Wi-Fi Direct

Để in không dây từ thiết bị di động, phải bật Wi-Fi Direct. Làm theo các bước sau đây để bật Wi-Fi Direct từ bảng điều khiển máy in.
1. Trên bảng điều khiển máy in, bấm nút OK để hiển thị Màn hình chính. Sử dụng các nút mũi tên và nút OK để di chuyển đến và mở các menu sau đây:
        • Setup (Cài đặt)
        • Wi-Fi Direct

        • Wi-Fi Direct Status (Trạng thái Wi-Fi Direct)

2. Nếu Wi-Fi Direct được đặt thành Off (Tắt), hãy bấm nút mũi tên phải để bật lên, sau đó bấm OK để lưu cài đặt. Để xem tên Wi-Fi Direct trên bảng điều khiển máy in, bấm nút OK để hiển thị Màn hình chính, sau đó di chuyển đến và mở các menu sau đây:

       • Setup (Cài đặt)
       • Wi-Fi Direct
       • Wi-Fi Direct Name (Tên Wi-Fi Direct)

Thay đổi tên Wi-Fi Direct của máy in

Bước 1: Mở Máy chủ web nhúng HP
Sử dụng EWS để quản lý máy in từ máy tính thay vì từ bảng điều khiển máy in.
Máy in của bạn phải được kết nối với mạng nền tảng IP trước khi bạn có thể truy cập EWS.
   1. Trên bảng điều khiển máy in, bấm nút OK để hiển thị Màn hình chính.
   2. Sử dụng các nút mũi tên và nút OK để di chuyển đến và mở các menu sau đây:
      • Setup (Cài đặt)
• Network Setup (Cài đặt mạng)
• General Settings (Cài đặt chung)
   3. Trên menu General Settings (Cài đặt chung), chọn Show the IP Address (Hiển thị địa chỉ IP), sau đó chọn Yes (Có) để hiển thị địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy in.
Mở trình duyệt web, trong dòng địa chỉ, gõ chính xác địa chỉ IP hoặc tên máy chủ như được hiển thị trên bảng điều khiển của máy in. Nhấn phím Enter trên bàn phím máy tính. EWS sẽ mở ra.

Bước 2: Thay đổi tên Wi-Fi Direct 

Sử dụng quy trình sau đây để thay đổi tên Wi-Fi Direct.
1. Trên trang chủ EWS, nhấp vào tab Network (Mạng).
2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, nhấp vào Wi-Fi Direct.
3. Trong trường Status (Trạng thái), nhấp vào Edit Settings (Chỉnh sửa cài đặt). Trong trường Wi-Fi Direct Name (Tên Wi-Fi Direct), nhập tên mới, sau đó nhấp vào Apply (Áp dụng).

————–

VIỆT SỐ HÓA Dịch vụ hàng đầu về máy in, thiết bị máy văn phòng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ CHO THUÊ MÁY VĂN PHÒNG (Máy in, Máy Photocopy, Máy Scan), DỊCH VỤ MỰC IN & SỬA CHỮA MÁY IN cho các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

THUÊ MÁY IN – MỰC IN CỦA VIỆT SỐ HÓA LOẠI BỎ PHIỀN TOÁI
Liên hệ: 0981 669 996 – 0988 872 245

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *