Máy chấm công tuần tra bảo vệ

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 6000B

 • Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6v. Tuổi thọ lên tới 5 năm
 • Pin sử dụng được 200.000 lần chấm thẻ
 • Bộ xử lí rất nhanh <0.5giây/ 1 lần đọc thẻ
 • Made in Malaysia

Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 6000C

 • Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6v. Tuổi thọ lên tới 5 năm
 • Pin sử dụng được 200.000 lần chấm thẻ
 • Bộ xử lí rất nhanh <0.5giây/ 1 lần đọc thẻ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 6000E

 • Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6v. Tuổi thọ lên tới 5 năm
 • Kèm theo bộ kết nối Wireless  trong hộp
 • Trọng lượng nhẹ 200g &  cầm tay dễ dàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 6100C

 • Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6v. Tuổi thọ đến 5 năm
 • Pin sử dụng được 200.000 lần chấm thẻ
 • Bộ xử lí rất nhanh <0.5giây/ 1 lần đọc thẻ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 7000C

 • Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6V . Tuổi thọ lên tới 5 năm
 • Bộ xử lí rất nhanh <0.1giây/ 1 lần đọc thẻ
 • Trọng lượng nhẹ 200g &  cầm tay dễ dàng
 • Made in Malaysia

Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 8100C

 • Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6v. Tuổi thọ lên tới 5 năm
 • Bộ xử lí rất nhanh <0.5giây/ 1 lần đọc thẻ
 • Khoảng cách đọc thẻ từ  3 – 7 cm

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9000E

 • Lưu trữ được 30.000 lần chấm thẻ
 • Pin Lithium 3.6v  Tuổi thọ lên tới 5 năm
 • Bộ xử lí rất nhanh <0.5giây/ 1 lần đọc thẻ
 • Sử dụng thẻ cảm ứng để theo dõi bảo vệ đi tuần tra
 • Made in Thailand

Nút tuần tra bảo vệ

 • Nút tuần tra bằng thẻ cảm ứng  có in mã số  ID trên thẻ , mỗi thẻ có mã số ID khác nhau.
 • Mỗi thẻ cảm ứng được gắn tại mỗi điểm cần tuần tra
 • Khoảng cách nhận máy từ  0 – 7 cm