cách nén hình trong file word

Cách nén file word nhanh chóng

Cách nén hình ảnh trong word ai cũng làm được

Kích thước của tập tin trong microsoft Word nặng là do nguyên nhân chủ yếu là do file đó có nhiều hình ảnh hoặc hình ảnh của file đó nặng. Vậy muốn giảm kích thước file tài liệu Word thì chúng ta cần phải nén các hình ảnh chứa trong đó.  Hướng dẫn này chỉ…

Xem thêm
image_pdfimage_print